Środki ochrony roślin

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami lub wyślij formularz

Zadzwoń

telefon: +48 81 581 05 03

lub napisz

e-mail: biuro@solarcorn.eu

Momos 250EC

Regulator wzrostu i rozwoju roślin z firmy Pestila. Stosowany w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie ozimym, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, owsie siewnym, życie jarym, koniczynie czerwonej - produkcja nasienna i w trawach - produkcja nasienna. To środek w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Stosuje się go w celu zapobiegania wyleganiu upraw w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.

Zawartość substancji czynnej:

 • trineksapak etylu ( związek z grupy cykloheksanodionów) – 250 g/l (25,5%)

Rodzaj upraw:

 • pszenica ozima
 • jęczmień ozimy
 • żyto ozime
 • pszenżyto ozime
 • jęczmień jary
 • owies siewny

Termin stosowania:

pszenica ozima:

Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25–39).
Środek Momos 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych:
w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29–31) – dawka 0,3 l/ha i w fazie liścia flagowego (BBCH 39) –
dawka 0,3 l/ha.

jęczmień ozimy:

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).

żyto ozime:

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31–39).

pszenżyto ozime:

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).

jęczmień jary:

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31–32).

owies siewny:

Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31–34).

Dawka:

 • pszenica ozima: 0,4 l/ha
 • jęczmień ozimy: 0,6 l/ha
 • żyto ozime: 0,3 l/ha
 • pszenżyto ozime: 0,6 l/ha
 • jęczmień jary: 0,4 l/ha
 • owies siewny: 0,4 l/ha