Skup i kontraktacja

Nasza firma prowadzi skup, sprzedaż i kontraktację zbóż, rzepaku, soi, kukurydzy, owsa i jęczmienia. Serdecznie zapraszamy do odstawiania płodów rolnych do naszych magazynów w Kraśniczynie i Krzczonowie. Gwarantujemy atrakcyjną cenę oraz szybką i terminową płatność. Oferujemy kompleksową usługę: koszenie wraz z odbiorem prosto z pola. W przypadku ilości całosamochodowych (25T) możemy odebrać towar własnym transportem, zarówno z gospodarstwa jak i z pola. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z magazynami oraz naszymi przedstawicielami.

Kukurydzę skupujemy na naszym magazynie w Kraśniczynie oraz oferujemy odbiór z posesji lub pola

Kukurydza mokra:

 • wilgotność do 30%
 • zawartość zanieczyszczeń ogółem (ZO) do 10%, w tym nieużytecznych 2%
 • brak żywych szkodników
 • pełna dojrzałość ziaren

Kukurydza sucha:

 • wilgotność do 14,5%
 • zawartość zanieczyszczeń ogółem (ZO) do 10%, w tym nieużytecznych 2%
 • ziarna połamane max 8%
 • deoksyniwalenol (DON) max 1500,00g/kg
 • brak żywych szkodników
 • pełna dojrzałość ziaren
 • NON GMO

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Rzepak skupujemy jako autoryzowane skupy firmy Komagra

Rzepak:

 • wilgotność nie więcej niż 9,0 %
 • zanieczyszczenia ogółem nie więcej niż: 2,0 %
 • zawartość kwasu erukowego nie więcej niż: 2,0 %
 • zawartość glukozynolanów nie więcej niż: 25 mikromol/gram
 • nasiona porośnięte do 1,0%
 • nasiona o zwęglonym wnętrzu do 1,0%
 • nasiona spleśniałe do 1,0%,
 • WKT do 2,0%
 • nasiona przytuli do 2,0%

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Pszenicę skupujemy w obu naszych magazynach w Krzczonowie oraz Kraśniczynie oraz oferujemy odbiór z posesji w ilościach całosamochodowych (25t)

Pszenica paszowa:

 • wilgotność do 14%
 • zawartość zanieczyszczeń ogółem (ZO) do 6%, w tym nieużytecznych 2%
 • zawartość przytuli (szt/100g): max 4%
 • brak szkodników

Pszenica konsumpcyjna:

 • wilgotność do 14%
 • zawartość białka powyżej 12,5%
 • zawartość glutenu powyżej 28%
 • gęstość powyżej 76 kg/hl
 • opadanie min 250 s
 • zawartość zanieczyszczeń ogółem (ZO) do 6%, w tym nieużytecznych 2%
 • zawartość przytuli (szt/100g): max 4%
 • brak szkodników

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt

Soję skupujemy w naszym magazynie w Krzczonowie i Kraśniczynie oraz oferujemy odbiór od klienta przy ilości powyżej 25t

Soja:

 • wilgotność do 12,5%
 • zawartość białka powyżej 30%
 • zawartość zanieczyszczeń ogółem (ZO) do 2%
 • NON GMO

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt