Skup zbóż

Pszenicę skupujemy w obu naszych magazynach w Krzczonowie oraz Kraśniczynie oraz oferujemy odbiór z posesji w ilościach całosamochodowych (25t)

Pszenica paszowa
Parametry:

 • wilgotność do 14%
 • zawartość zanieczyszczeń ogółem (ZO) do 6%, w tym nieużytecznych 2%
 • zawartość przytuli (szt/100g): max 4%
 • brak szkodników

Pszenica konsumpcyjna
Parametry:

 • wilgotność do 14%
 • zawartość białka powyżej 12,5%
 • zawartość glutenu powyżej 28%
 • gęstość powyżej 76 kg/hl
 • opadanie min 250 s
 • zawartość zanieczyszczeń ogółem (ZO) do 6%, w tym nieużytecznych 2%
 • zawartość przytuli (szt/100g): max 4%
 • brak szkodników

Inne zboża
Odbieramy z posesji przy ilościach całosamochodowych (25t)

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt