Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego udostępnionego w domenie solarcorn.eu

GROMADZENIE DANYCH I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA

 1. Solarcorn Sp. z o.o. z siedzibą w Janówek 53, 21-050 Piaski, gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu internetowego (dalej: Użytkownik) przekazywanych za pomocą formularzy elektronicznych znajdujących się w serwisie internetowym, zgodnie z przedstawionymi poniżej regułami.
 2. Administratorem danych jest Solarcorn Sp. z o.o. z siedzibą w Janówek 53, 21-050 Piaski. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), c) poprzez dane pobierane z logów serwera.
 3. Wszystkie gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Podanie danych osobowych przez osobę użytkującą serwis internetowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich gromadzenie oraz przetwarzanie i jest całkowicie dobrowolne.
 5. Osoba, której dotyczą zbierane dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W celu skorzystania z niniejszego uprawnienia należy skontaktować się z Administratorem danych.
 6. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

DANE W FORMULARZACH

 1. Serwis internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane zawarte w formularzu kontaktowym.
 2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj.: odpowiedzi na pytanie użytkownika zadane w formularzu kontaktowym lub innym formularzu rezerwacji jeśli takowy znajduje się na stronie.

INFORMACJE ZBIERANE BIERNIE

 1. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www Administrator Danych przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera zawierającego serwis www. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera www jest następujący: a) publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika), b) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP/HTTPS o ile jest możliwa, c) nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji, d) czas nadejścia zapytania, e) pierwszy wiersz żądania HTTP/HTTPS, f) kod odpowiedzi HTTP/HTTPS, g) liczbę wysłanych przez serwer bajtów, h) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, i) informacje o przeglądarce użytkownika, j) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP/HTTPS.
 2. Dane określone w pkt 1 nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę z zastrzeżeniem formularzy kontaktowych.
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora Danych.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis internetowy korzysta z plików cookies.
 2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to niewielkie pliki tekstowe, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych.
 3. Dzięki plikom „cookies” korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – są lepiej dopasowane do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu.
 4. Użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami „cookies” poprzez: a) zaakceptowanie obsługi „cookies”, co pozwoli na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe, b) zarządzania plikami „cookies” na poziomie pojedynczych, wybranych przez siebie witryn, c) określenia ustawień dla różnych typów plików „cookies”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp., d) blokowania lub usuwania plików „cookies”.
 5. Strona korzysta z Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie polegają na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z tej strony internetowej, a zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Jeśli nie chcesz, aby Google Analitycs zbierało jakichkolwiek informacji o Tobie możesz zainstalować wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji możesz uzyskać także pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE

 1. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności i plików cookie w każdym czasie.
 2. Wszelkie zmiany w zakresie polityki prywatności i wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora Danych będą udostępniane na niniejszej stronie internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności i plików cookie wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w serwisie internetowym.
 2. W przypadku ewentualnych pytań dotyczących polityki prywatności oraz wykorzystywania plików „cookies” przez serwis internetowy prosimy o kontakt pod adresem podanym poniżej:
  biuro@solarcorn.eu.